TƯ DUY TÍCH CỰC, TRỞ THÀNH CÁI RỐN CỦA VŨ TRỤ, HOẶC TRĂM NĂM CÔ ĐƠN.