Sức Mạnh Của Sự Khác Biệt, Đa Dạng Trong Nghệ Thuật