Nghệ Thuật Flop, Bí Ẩn Về Sự Cô Đơn Trong Nghệ Thuật.