Hoạt Động Nghệ Thuật, Phương Pháp Chữa Lành Tinh Thần